ایرلاین هایی که به کپنهاگ پرواز دارند

به گزارش وبلاگ طفره، اگر مقصد شما برای سفر در تعطیلات پیش رو، کپنهاگ دانمارک است پس باید اطلاعات مربوط به پرواز و خرید بلیط برای این سفر را به طور کامل بدانید. در ادامه خبرنگاران برای شما ایرلاین های مختلف به کپنهاگ را به طور کامل بررسی خواهد کرد و تک به تک بررسی می کنیم که کدام یک از ایرلاین های موجود برای پرواز به کوپنهاگ بهتر می باشند. همراه ما باشید.

ایرلاین هایی که به کپنهاگ پرواز دارند

Pegasus Airlines

این ایرلاین یکی از ارائه دهندگان پرواز به کپنهاگ در بین ایرلاین های مختلف به کپنهاگ از میان تعداد زیادی از ایرلاین ها می باشد. مدت زمان سفر شما با این ایرلاین چیزی حدود ده ساعت و پنج دقیقه از تهران به مقصد کپنهاگ می باشد که در بین ایرلاین های مختلف به کپنهاگ زمان نسبتاً خوبی می باشد. این پرواز از فرودگاه امام خمینی از زمین بلند می شود و در فرودگاه استانبول یک توقف خواهد داشت. مدت آن سه ساعت و پنجاه دقیقه می باشد پس از آن نیز به صورت مستقیم به کپنهاگ پرواز می کند که سه ساعت به طول می انجامد.

Aeroflot

این ایرلاین نیز از جمله دیگر ایرلاین های موجود در بخش ایرلاین های مختلف به کپنهاگ می باشد. شما می توانید از طریق این ایرلاین در فرودگاه امام خمینی سوار بر هواپیما شوید و پس از چهار ساعت به فرودگاه مسکو برسید. در این فرودگاه مدت توقف شما سه ساعت و بیست دقیقه خواهد بود پس از آن نیز تنها با دو ساعت و چهل و پنج دقیقه پرواز به فرودگاه کپنهاگ خواهید رسید. از این رو در بین ایرلاین های مختلف به کپنهاگ این ایرلاین یکی از گزینه های خوب با ارائه یک سفر کوتاه می باشد. در کل مدت زمان سفر شما با این ایرلاین حدود ده ساعت و پنج دقیقه خواهد بود.

Turkish Airlines

ترکیش ایرلاین نیز از جمله دیگر ایرلاین های مختلف برای سفر به کپنهاگ می باشد که این پرواز را از فرودگاه امام خمینی به مقصد فرودگاه کپنهاگ انجام می دهد. البته تفاوت آن با سایرین در توقف طولانی مدت آن در فرودگاه استانبول می باشد. این پرواز پس از برخاستن از فرودگاه امام خمینی به مدت سه ساعت و نیم پرواز می کند سپس سیزده ساعت و ده دقیقه در استانبول توقف می کند و پس از آن با سه ساعت و 25 دقیقه پرواز به فرودگاه کپنهاگ می رسد. از بین ایرلاین های مختلف به کپنهاگ این ایرلاین در واقع یکی از طولانی ترین توقف ها را دارد.

Austrian Airlines

یکی دیگر از ایرلاین های مختلف به کپنهاگ ایرلاین Austrian است که مبدأ پرواز آن فرودگاه امام خمینی می باشد. این ایرلاین در مدت چهار ساعت و چهل دقیقه ابتدا شما را از فرودگاه امام به فرودگاه وین می برد و در این فرودگاه به مدت یک ساعت و ده دقیقه توقف دارد پس از آن تنها با یک ساعت و پنجاه دقیقه پرواز به فرودگاه کپنهاگ خواهید رسید. از همین رو در بین ایرلاین های مختلف به کپنهاگ این ایرلاین یکی از پروازهای سریع با توقف کوتاه را ارائه می دهد.

Qatar Airways

قطر ایرویز یکی از نام آشنا ترین ایرلاین های مختلف به کپنهاگ می باشد. این ایرلاین در مدت دو ساعت و ده دقیقه شما را از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه قطر (هاماد) می برد و در آن جا یازده ساعت و بیست و پنج دقیقه توقف می کند و پس از آن در شش ساعت و 45 دقیقه به فرودگاه کپنهاگ پرواز خواهد کرد. مدت زمان کل این پرواز از طریق این ایرلاین بیست ساعت و بیست دقیقه می باشد که در بین ایرلاین های مختلف به کپنهاگ یکی از طولانی ترین پروازها را خواهد داشت.

Lufthansa

این ایرلاین یکی دیگر از ایرلاین های مختلف به سمت کپنهاگ است که توقف آن پس از برخاستن از تهران در فرانکفورت خواهد بود. شما بعد از اینکه پنج ساعت و نیم از تهران تا فرانکفورت پرواز کردید، به مدت دو ساعت و 35 دقیقه در فرانکفورت توقف دارید و سپس در یک ساعت و 25 دقیقه به فرودگاه کپهنهاگ خواهید رسید. مدت زمان کل این پرواز در بین ایرلاین های کپنهاگ نه ساعت و نیم است که زمان تقریباً خوبی به حساب می آید.

Emirates

این ایرلاین نیز در بین ایرلاین کپنهاگ یکی از معروف ترین ها می باشد. البته مدت زمان سفر با این ایرلاین در بین تمام ایرلاین های مختلف به کپنهاگ کمی طولانی می باشد. مدت زمان کل این پرواز 13 ساعت و بیست دقیقه می باشد. این پرواز پس از دو ساعت و پنج دقیقه که از فرودگاه امام خمینی بلند می شود در فرودگاه دبی به زمین می نشیند و در آنجا توفقی چهار ساعت و ربعه دارد. بعد از آن نیز به صورت مستقیم در هفت ساعت به کپنهاگ پرواز می کند.

اگر مقصد شما برای سفر در تعطیلات پیش رو، کپنهاگ دانمارک است پس باید اطلاعات مربوط به پرواز و خرید بلیط برای این سفر را به طور کامل بدانید. در ادامه وبلاگ طفره برای شما ایرلاین های مختلف به کپنهاگ را به طور کامل بررسی خواهد کرد و تک به تک بررسی می کنیم که کدام یک از ایرلاین های موجود برای پرواز به کوپنهاگ بهتر می باشند. همراه ما باشید.

Pegasus Airlines

این ایرلاین یکی از ارائه دهندگان پرواز به کپنهاگ در بین ایرلاین های مختلف به کپنهاگ از میان تعداد زیادی از ایرلاین ها می باشد. مدت زمان سفر شما با این ایرلاین چیزی حدود ده ساعت و پنج دقیقه از تهران به مقصد کپنهاگ می باشد که در بین ایرلاین های مختلف به کپنهاگ زمان نسبتاً خوبی می باشد. این پرواز از فرودگاه امام خمینی از زمین بلند می شود و در فرودگاه استانبول یک توقف خواهد داشت. مدت آن سه ساعت و پنجاه دقیقه می باشد پس از آن نیز به صورت مستقیم به کپنهاگ پرواز می کند که سه ساعت به طول می انجامد.

Aeroflot

این ایرلاین نیز از جمله دیگر ایرلاین های موجود در بخش ایرلاین های مختلف به کپنهاگ می باشد. شما می توانید از طریق این ایرلاین در فرودگاه امام خمینی سوار بر هواپیما شوید و پس از چهار ساعت به فرودگاه مسکو برسید. در این فرودگاه مدت توقف شما سه ساعت و بیست دقیقه خواهد بود پس از آن نیز تنها با دو ساعت و چهل و پنج دقیقه پرواز به فرودگاه کپنهاگ خواهید رسید. از این رو در بین ایرلاین های مختلف به کپنهاگ این ایرلاین یکی از گزینه های خوب با ارائه یک سفر کوتاه می باشد. در کل مدت زمان سفر شما با این ایرلاین حدود ده ساعت و پنج دقیقه خواهد بود.

Turkish Airlines

ترکیش ایرلاین نیز از جمله دیگر ایرلاین های مختلف برای سفر به کپنهاگ می باشد که این پرواز را از فرودگاه امام خمینی به مقصد فرودگاه کپنهاگ انجام می دهد. البته تفاوت آن با سایرین در توقف طولانی مدت آن در فرودگاه استانبول می باشد. این پرواز پس از برخاستن از فرودگاه امام خمینی به مدت سه ساعت و نیم پرواز می کند سپس سیزده ساعت و ده دقیقه در استانبول توقف می کند و پس از آن با سه ساعت و 25 دقیقه پرواز به فرودگاه کپنهاگ می رسد. از بین ایرلاین های مختلف به کپنهاگ این ایرلاین در واقع یکی از طولانی ترین توقف ها را دارد.

Austrian Airlines

یکی دیگر از ایرلاین های مختلف به کپنهاگ ایرلاین Austrian است که مبدأ پرواز آن فرودگاه امام خمینی می باشد. این ایرلاین در مدت چهار ساعت و چهل دقیقه ابتدا شما را از فرودگاه امام به فرودگاه وین می برد و در این فرودگاه به مدت یک ساعت و ده دقیقه توقف دارد پس از آن تنها با یک ساعت و پنجاه دقیقه پرواز به فرودگاه کپنهاگ خواهید رسید. از همین رو در بین ایرلاین های مختلف به کپنهاگ این ایرلاین یکی از پروازهای سریع با توقف کوتاه را ارائه می دهد.

Qatar Airways

قطر ایرویز یکی از نام آشنا ترین ایرلاین های مختلف به کپنهاگ می باشد. این ایرلاین در مدت دو ساعت و ده دقیقه شما را از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه قطر (هاماد) می برد و در آن جا یازده ساعت و بیست و پنج دقیقه توقف می کند و پس از آن در شش ساعت و 45 دقیقه به فرودگاه کپنهاگ پرواز خواهد کرد. مدت زمان کل این پرواز از طریق این ایرلاین بیست ساعت و بیست دقیقه می باشد که در بین ایرلاین های مختلف به کپنهاگ یکی از طولانی ترین پروازها را خواهد داشت.

Lufthansa

این ایرلاین یکی دیگر از ایرلاین های مختلف به سمت کپنهاگ است که توقف آن پس از برخاستن از تهران در فرانکفورت خواهد بود. شما بعد از اینکه پنج ساعت و نیم از تهران تا فرانکفورت پرواز کردید، به مدت دو ساعت و 35 دقیقه در فرانکفورت توقف دارید و سپس در یک ساعت و 25 دقیقه به فرودگاه کپهنهاگ خواهید رسید. مدت زمان کل این پرواز در بین ایرلاین های کپنهاگ نه ساعت و نیم است که زمان تقریباً خوبی به حساب می آید.

Emirates

این ایرلاین نیز در بین ایرلاین کپنهاگ یکی از معروف ترین ها می باشد. البته مدت زمان سفر با این ایرلاین در بین تمام ایرلاین های مختلف به کپنهاگ کمی طولانی می باشد. مدت زمان کل این پرواز 13 ساعت و بیست دقیقه می باشد. این پرواز پس از دو ساعت و پنج دقیقه که از فرودگاه امام خمینی بلند می شود در فرودگاه دبی به زمین می نشیند و در آنجا توفقی چهار ساعت و ربعه دارد. بعد از آن نیز به صورت مستقیم در هفت ساعت به کپنهاگ پرواز می کند.

منبع: دلتابان

به "ایرلاین هایی که به کپنهاگ پرواز دارند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ایرلاین هایی که به کپنهاگ پرواز دارند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید